BASISSCHOOL DE KAMELEON – PCPOW
LOGO ONTWERP, ONDERZOEK, CONCEPT, HUISSTIJL VORMGEVING

Visitekaartjes, enveloppen, rapportmappen & tabbladen, schoolbelettering, nieuwsbrief, advertentie ect..

www.kameleon.pcpow.nl

Anderhalf jaar geleden wilden wij onze huisstijl vernieuwen. De wens was om een nieuw logo te ontwikkelen, de rapportmap te vervangen en deze nieuwe huisstijl door te voeren binnen onze school. Wij vroegen Marjolein van den Berg, als ouder van de school, om met ons mee te denken. Met elkaar hebben we stil gestaan over wat wij belangrijk vinden en waar onze school voor staat. Deze informatie heeft Marjolein samengevat in een heel duidelijk, herkenbaar en passend logo. Daaruit kwamen ook veel elementen voor de huisstijl. Het is knap om te zien hoe Marjolein woorden en gedachten kan samenvatten in één herkenbaar beeld. Marjolein heeft ons praktische handvatten gegeven om ons logo en de huisstijl door te voeren in onze school, zodat we eenheid uitstralen en herkenbaar zijn. Inmiddels is deze huisstijl ook doorgezet in de bebording en belettering op de gebouwen.